YUKEN油研变量柱塞AR16-FR01C-20

YUKEN油研变量柱塞AR16-FR01C-20

YUKEN油研变量柱塞AR16-FR01C-20、

YUKEN:AR变量柱塞:AR16-FR01C-20 
YUKEN:AR变量柱塞:AR22-FR01C-20 
YUKEN:AR变量柱塞:AR16-FR01B-20 
YUKEN:AR变量柱塞:AR22-FR01B-20 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10、A16、A22、A37、A40、A45、A56、A70、A80、A90、A125、A145 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-F-R-01-C-K-10 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-F-R-01-B-K-10 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-F-R-01-H-K-10 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-L-R-01-C-K-10 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-L-R-01-B-K-10 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-L-R-01-H-K-10 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-C-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-H-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-C-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-H-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-C-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-B-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-H-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-C-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-H-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-L-R-01-C-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-L-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-C-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-B-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-L-R-01-C-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-L-R-01-B-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-04-H-K-A-32366 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-H-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-C-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-H-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-C-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-B-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-H-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-C-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-B-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-H-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-C-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-H-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-C-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-H-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-C-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-B-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-H-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-C-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-B-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-H-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-C-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-H-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-C-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-B-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-H-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-C-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-B-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-H-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-C-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-B-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-H-S-K-32 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-F-R-01-C-S-60 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-F-R-01-B-S-60 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-F-R-01-H-S-60 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-L-R-01-K-S-60 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-L-R-01-C-S-60 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-L-R-01-B-S-60 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-L-R-01-H-S-60 
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-L-R-01-K-S-60 

YUKEN油研工业株式会社成立于1956年,至今已有50多年历史,作为日本的液压生产厂家,产品远销世界各地(www.7yw.net)。其生产的产品有:液压泵,液压阀,液压马达,电液比例控制阀、压力阀,流量阀,方向阀,比例阀,叠加阀,插装阀,液压附属配件及液压回路设计等。该公司产品广泛应用于打包机械,注塑机械,橡胶机械,油压机械,压铸机械,塑料机械,工程机械,机床机械,锻造机械及行走机械等。
YUKEN电磁阀,YUKEN柱塞泵,YUKEN叶片泵,YUKEN比例阀,YUKEN方向阀,YUKEN流量阀,YUKEN压力阀

日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-10-F-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-10-F-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-10-F-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-10-F-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-10-L-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-10-L-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-10-L-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-10-L-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-12-F-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-12-F-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-12-F-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-12-F-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-12-L-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-12-L-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-12-L-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-12-L-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-14-F-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-14-F-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-14-F-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-14-F-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-14-L-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-14-L-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-14-L-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-14-L-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-17-F-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-17-F-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-17-F-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-17-F-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-17-L-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-17-L-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-17-L-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-19-F-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-19-F-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-19-F-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-19-F-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-19-L-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-19-L-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-19-L-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-23-F-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-23-F-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-23-F-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-23-F-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-23-L-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-23-L-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-23-L-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-25-F-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-25-F-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-25-F-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-25-F-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-25-L-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-25-L-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-25-L-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-31-F-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-31-F-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-31-F-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-31-F-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-31-L-RAA-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-31-L-RAB-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-31-L-RAL-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-31-L-RAR-41
日本YUKEN油研叶片泵PV2R1-6-F-RAA-41

 1、设计合理、加工精密的圆弧叶片,降低了叶片对定子曲线的压应力,提高了定子和叶片的使用寿命。
  2、定子采用 的高次方无冲击过渡曲线,使叶片具有良好的运动和受力状态,保证了叶片与定子间的良好接触,并使得流量损失、压力和流量脉动为 ,噪声 低、寿命 长。
  3、侧板采用液压平衡,可获得 的容积效率;
  4、关键零件选用 的材料和 的热处理工艺,油泵整体可靠性进一步提高;
  5、采用插装式结构,主要内脏零件做成组件形式,泵芯 换可在几分钟内完成,互换性好,维修方便。

主营产品:KOMPASS康百世,DAIKIN大金,YUKEN油研,METAL WORK麦特沃克,REXROTH力士乐